10/14/2559

ทั่วโลกร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ
ทั่วโลกร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ

บรรดาผู้นำและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างร่วมแสดงความเสียใจต่อข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ โดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐฯ แถลงแสดงความเสียใจต่อพระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทยที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยในการพัฒนาประเทศชาติ และอุทิศพระองค์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย แถลงแสดงความเสียใจต่อประชาชนและรัฐบาลไทย นายปูตินกล่าวว่า ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ไทยได้บรรลุความสำเร็จทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ รัสเซียจะจดจำพระองค์ในฐานะผู้สนับสนุนที่สำคัญของการพัฒนามิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับไทย

กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ออกแถลงการณ์ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์รู้สึกเศร้าเสียใจอย่างหาประมาณมิได้ ที่ทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ในการนี้รัฐบาลและประชาชนสิงคโปร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อราชวงศ์ รัฐบาลและประชาชนชาวไทย และว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยะภาพโดดเด่นและเป็นที่เคารพรักของผู้คนทั่วไป ตลอดระยะเวลาการครองสิริราชย์สมบัติพระองค์ทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย และยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงค้ำจุนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์อีกด้วย พระองค์จึงจะยังอยู่ในความทรงจำ เป็นที่เคารพของประชาชนชาวไทยและผู้คนทั่วโลกต่อไป

นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย และนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย ได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ส่วนตัวแสดงความเสียใจกับพระบรมวงศานุวงศ์ และชาวไทยที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รัก ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนมาโดยตลอด

ด้านนายบัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ คือศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย พร้อมกับนำที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในนครนิวยอร์ก ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ นายบันยกย่องการอุทิศพระองค์ต่อประเทศมายาวนาน พร้อมแสดงความหวังว่า ประเทศไทยจะยังคงยึดถือพระราชปณิธานของกษัตริย์ภูมิพล ที่ยึดมั่นต่อค่านิยมอันเป็นสากล และเคารพในสิทธิมนุษยชนต่อไป

องค์การยูนิเซฟได้ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ โดยระบุว่า พระองค์ทรงเป็นที่รักของประชาชนและได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยย่อท้อ นอกจากนั้้น พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด

ขณะที่เว็บไซต์ไทม์ของสหรัฐฯ รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ไอร์แลนด์ โคโซโว และเบลเยียม ต่างออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อข่าวการเสด็จสวรรคตเช่นกันภาพประกอบ : ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ขอขอบคุณ @BBCThai


อยากบอกอะไรไหม ?