3/10/2560

ชาวพุทธรัฐแคลิฟอร์เนีย USA ประท้วง ม.44 หยุดละเมิดสิทธิ์ธรรมกาย
ชาวพุทธรัฐแคลิฟอร์เนีย USA

เดินขบวนในเมืองลอสแองเจลิส

เพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชน

และวิงวอนขอให้

ท่านนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย

ให้ยกเลิกมาตรา 44 โดยทันที
อยากบอกอะไรไหม ?