3/05/2560

กสม. แถลงหากค้นไม่พบ พระธัมมชโย ต้องยุติการค้น หยุด ม.44 ใช้กฎหมายปกติ
กสม. ออกแถลงการณ์ เรื่องการปฏิบัติการจับกุมพระธัมมชโยที่วัดพระธรรมกาย พร้อมเสนอ 3 แนวทางแก้ปัญหา
.
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่อื่น เข้าปฏิบัติงานติดตามจับกุมพระธัมมชโยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ประกาศให้วัดพระธรรมกายและพื้นที่โดยรอบตามที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมมาอย่างต่อเนื่อง นั้น
.
บัดนี้มีความเคลื่อนไหวต่อต้านจากพระสงฆ์ของวัดพระธรรมกายและศิษยานุศิษย์ด้วยการปิดทางเข้าออกวัด มีการกล่าวอ้างว่าภายในวัดขาดแคลนยาและอาหาร มีผู้ป่วยถึงแก่ความตายเนื่องจากทำการช่วยเหลือไม่ทัน การที่เจ้าหน้าที่พยายามนำกำลังเข้ากดดันประกอบกับพระภิกษุสงฆ์และศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายทำการต่อต้านอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเผชิญหน้าและอาจส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้
.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดและมีความกังวลว่าเหตุการณ์จะบานปลายนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงและเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นภายใต้หลักนิติธรรมโดยคำนึงถึงสาระสำคัญแห่งหลักการสิทธิมนุษยชน จึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังนี้
.
๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรใช้ความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่การปะทะกันอย่างรุนแรงและพิจารณาใช้มาตรการที่เหมาะสมพอสมควรแก่เหตุในการติดตามจับกุมผู้ต้องหา ประการสำคัญการปฏิบัติการใดๆ ต้องให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
.
๒. พระสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ควรใช้สติและอยู่ในความสงบ หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและหรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงและขอเรียกร้องให้มหาเถรสมาคมได้มีบทบาทในการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม
.
๓. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามและวัดพระธรรมกายควรมีความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ทั้งนี้ควรให้มีองค์กรอื่นรวมทั้งภาคประชาสังคมเข้าร่วม เป็นพยานในการปฏิบัติงานตรวจค้นเพื่อหาบุคคลตามหมายจับ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และหากไม่พบบุคคลดังกล่าวในชั้นนี้ให้ยุติการตรวจค้นและยกเลิกการกำหนดให้วัดพระธรรมกายและพื้นที่โดยรอบวัดเป็นพื้นที่ควบคุมตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๕/๒๕๖๐ โดยการติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับให้บังคับใช้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป
.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ข่าวต้นฉบับ
#ธรรมกาย #คสช #หมายจับ #dsi

อยากบอกอะไรไหม ?