2/21/2560

องค์กรพุทธพม่า ส่งสาร์นถึงประมุขสงฆ์ไทย วอนระงับเหตุทำลายพุทธ

คำค้น:

องค์กรพุทธพม่า...เพื่อสันติภาพของมาบาธา ส่งสาร์นถึงประมุขสงฆ์ไทย วอนให้นายกระงับเหตุทำลายพุทธ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 ที่ผ่านมา พระภะทันตะ ติโลกะ ภิวังสะ ประธานองค์กรพุทธเพื่อสันติภาพแห่งมาบาธา กังวลใจกับเหตุการณ์ในไทยส่งสาร์นมายังสมเด็จพระสังฆราช ใคร่ขอให้หัวหน้ารัฐบาลระงับการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อพระธัมมชโย รวมถึงคณะศิษย์ ย้ำรัฐบาลไทยย่อมปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม ซึ่งมีใจความว่า...

กราบนมัสการสมเด็จพระสังฆราช และคณะสงฆ์ในมหาเถรสมาคม
มหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

18 กุมภาพันธ์ 2017

คณะสงฆ์ประเทศพม่าขอแสดงความเคารพอย่างสูงต่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งราชอาณาจักรไทย หลังจากที่สมเด็จพระสังราชองค์ก่อนได้สวรรคตไปเมื่อปี 2559 มิใช่เพียงคณะสงฆ์แห่งประเทศพม่าเท่านั้นที่มีความยินดีในการที่พระเดชพระคุณท่านได้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ยังรวมถึงคณะสงฆ์ทั่วโลกด้วย

อย่างไรก็ตามได้มีข่าวมาว่า หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงสถาปนาพระเดชพระคุณท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรไทยเพียงไม่นาน ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายมาล้อม และปิดทางเข้าออกวัดพระธรรมกาย

จึงนับว่าเป็นข่าวที่น่าเศร้าสำหรับคณะสงฆ์ทั่วโลกเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย ซึ่งประเทศไทยถือเป็นเมืองพุทธที่สำคัญมาเป็นเวลาหลายพันปี วัดพระธรรมกายได้ทำงานเพื่อประชาชนชาวไทยโดยให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาจิตใจโดยไม่ได้จำกัดเผ่าพันธ์ เพศ และศาสนา สาธุชนวัดพระธรรมกายดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา คือการใช้ชีวิตอย่างสงบและเป็นสุขตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพียงไม่นานหลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สถานการณ์ในเมืองไทยได้เปลี่ยนไป คณะสงฆ์ในประเทศไทย ร่วมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างต้องเผชิญกับกับปัญหาทางการเมือง และบางวัดตกอยู่ภายใต้ความกดดันของที่มองไม่เห็น ยกตัวอย่างเช่น วัดพระธรรมกายซึ่งถือว่าเป็นวัดขนาดใหญ่วัดหนึ่งในเมืองไทยซึ่งเป็นบุญสถานที่พุทธศาสนิกชนศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงการฝึกฝนสมาธิในชีวิตประจำวัน

กราบนมัสการสมเด็จพระสังฆราช ตามปกติแล้วมหาเถรสมาคมมีหน้าที่ในการยังความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตามพระธรรมวินัยแล้ว พระสงฆ์ดำรงชีพอยู่ได้ก็ด้วยเงินบริจาคของญาติโยมและความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนั้นมีหลายประการ ดังนั้นอาตมาและคณะสงฆ์จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลไทยจะยังปกป้องทำนุบำรุงพระพทุธศาสนาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม มิเช่นนั้นแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะทำลายความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ด้วยเหตุนี้เอง องค์กรพุทธเพื่อสันติภาพของมาบาธาจึงรู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเมืองไทย และคณะสงฆ์อยากใคร่ขอให้คณะท่านระงับการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อหลวงพ่อธัมมชโย รวมถึงคณะศิษย์ อาตมภาพขอวิงวอนให้ท่านปล่อยให้หลวงพ่อธัมมชโยและศิษย์ ได้อยู่อย่างสงบสุขและสมัครสมานสามัคคีภายใต้ความเมตตาของฯพณฯท่าน อาตมภาพยังคงเชื่อว่าประชาชนชาวไทยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความเคารพอย่างสูงสุดต่อสมเด็จพระสังฆราชผู้ซึ่งธำรงพระพุทธศาสนาในพระเทศไทย สุดท้ายนี้องค์กรพุทธเพื่อสันติภาพมาบาธาขออารธนาอำนาจบุญบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยปกป้องคุ้มครองประเทศไทย รวมถึงประชาชนชาวไทยให้ปราศจากความกลัวและความเลวร้ายตลอดไป

พระภะทันตะ ติโลกะ ภิวังสะ
ประธาน

อยากบอกอะไรไหม ?