2/24/2560

สงฆ์เชียงใหม่ ยื่นหนังสือ ศาลากลาง เรียกร้อง หยุดใช้ ม44

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้พร้อมใจยื่นหนังสือขอบิณฑบาตยกเลิก ม.44 กับวัดพระธรรมกาย ต่อ นายกรัฐมนตรี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบหนังสือ และได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเป็นการด่วน เพื่อการประกาศใช้ ม.44 ดังกล่าวมีผลให้เกิดเหตุปะทะกับผู้บริสุทธิ์ และเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อจิตใจของชาวพุทธ และภาพลักษณ์การใช้ความรุนแรงของกองทัพต่อพุทธบริษัท
#ยุติมาตรา44 #คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ #พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

อยากบอกอะไรไหม ?