2/23/2560

พระธรรมาจารย์ ฮุยไห่ ผู้ก่อตั้งวัดพุทธธรรม ขอให้รัฐบาลไทย เพิกถอน ม. 44 กับวัดพระธรรมกาย
กัวลาลัมเปอร์ , มาเลเซีย
21 ก. พ. 2560
แถลงการณ์ พระธรรมาจารย์ฮุยไห่
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพุทธธรรมมาเลเซีย
แปลจากหนังสือพิมพ์จีน จงกั๋วเป้า ในมาเลเซีย

พระธรรมาจารย์ ฮุยไห่ ผู้ก่อตั้งวัดพุทธธรรม , อธิการมหาวิทยาลัย พุทธธรรม กล่าวกับ ผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติเมื่อ 21 ก. พ. 2560 ว่า การที่รัฐบาลไทย ใช้ รัฐธรรมนูญ ม.44 กับ วัดพุทธ คือ วัดพระธรรมกาย และ บังคับให้พระออกจากวัด ในที่สุดก็คือ บังคับให้ท่านสึกทั้งหมด ถือเป็นเรื่องเศร้าสลดของวงการพุทธโลก

พุทธศาสนานำมาซึงความกลมเกลียว ความสงบสุข ความบริสุทธิ์ของจิตใจ แก่มวลมนุษยชาติ และสังคม

พระธรรมาจารย์ ฮุยไห่ ขอให้กำลังใจชาวพุทธในสถานการณ์ตรึงเครียดนี้ ให้ปกป้องและรักษาพระพุทธศาสนา

ท่านขอให้รัฐบาลไทย เพิกถอน ม. 44 กับวัดพระธรรมกาย วัดในพระพุทธศาสนาเด็ดขาด เพื่อให้พระ สาธุชน ได้ปฏิบัติธรรม ศาสนกิจ อันจะนำมาเพื่อประโยชน์สุข ความบริสุทธิ์ในสังคมไทยด้วย

พระธรรมาจารย์ ฮุยไห่ ยังตอบใน Facebook พระอาจารย์สนิทวงศ์ ผู้อำนวยการ สื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย ว่า แม้ว่าเราจะอยู่คนละประเทศ แต่เราอยู่ใต้ท้องฟ้าเดียวกัน เรารักพระพุทธศาสนา และยึดพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งเหมือนกัน

วัดทุกวัด ภายใต้วัดพุทธธรรม มหาวิทยาลัยพุทธธรรม สมาคมพุทธอีก2สมาคม ประเทศมาเลเซีย ได้สวดมนต์บูชาพระพุทธเจ้าฝ่ายการแพทย์ ต่อเนื่อง เริ่มเมื่อหลายวันก่อน ให้คุ้มครองวัดพระธรรมกาย

พระธรรมาจารย์ ฮุยไห่ ขอให้องค์กรพุทธทั่วโลก ช่วยกัน ในครั้งนี้ และ ร่วมปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


อยากบอกอะไรไหม ?