2/24/2560

สงฆ์ 323 วัด #ชายแดนใต้ ทำหนังสือร้อง "บิ๊กตู่" ขอบิณฑบาตระงับเหตุรุนแรงกับวัดพระธรรมกาย


"เจ้าคณะอำเภอรามัน" นำทีมสงฆ์ 323 วัดชายแดนใต้เรียกร้องหยุดรุนแรงกับวัดธรรมกาย

"พระครูวิเชียรกิตติคุณ" นำทีมคณะสงฆ์ 323 วัดจาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ ทำหนังสือร้อง "บิ๊กตู่" ขอบิณฑบาตระงับเหตุรุนแรงกับวัดพระธรรมกาย ชี้เป็นการลบหลู่จิตใจชาวพุทธ เนื่องจากวัดพระธรรมกายเป็นที่บำเพ็ญบุญ กล่อมเกลาเยาวชนให้เป็นคนดี


เมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา พระครูวิเชียรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอรามัน วัดศรีนคร ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (323 วัด) ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้หยุดบุกจรวจค้นวัดพระธรรมกาย โดยมีชื่อเรื่องว่า "ขอบิณฑบาตระงับเหตุการณ์" ความว่าด้วยอาตมาภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (323 วัด) มีความรู้สึกเป็นห่วงกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ที่ใช้กำลังมากมายบุกเข้าไปจับหลวงพ่อธรรมะชโย และเข้าไปตรวจค้นวัดพระธรรมกาย จนทำให้เกิดการกระทบกระทั่ง จนทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้ สถานที่วัดเป็นที่สงบร่มเย็น เป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลพระพุทธศาสนา เป็นที่ปฏิบัติธรรม เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ตลอดจนเป็นที่อบรมศีลธรรม จริยธรรมของเยาวชนทั่วประเทศ เป็นสถานที่กล่อมเกลาจิตใจเพื่อให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคมและของประเทศชาติ การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการหลบหลู่จิตใจชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนา
ด้วยอาตมาภาพพร้อมด้วยพระสงฆ์ 4 จังหวัดภาคใต้ (323 วัด) จึงขอบิณฑบาต ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ให้พิจารณากำกับดูแลเจ้าหน้าที่รัฐ โดยไม่ใช้ความรุนแรง และแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและเป็นไปด้วยความเคารพต่อสถาบันพระพุทธศาสนา เพื่อให้สังคมชาวพุทธเกิดความสงบสุขต่อไป จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและขอเมตตาพิจารณาดำเนินการต่อไป


ทั้งนี้ พระครูวิเชียร เจ้าคณะอำเภอรามัน ได้แสดงความคิดเห็นปกป้องวัดพระธรรมกาย และ พระธัมมชโย อยู่หลายต่อหลายครั้ง นอกจากนี้วัด 323 แห่ง จาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ยังเป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการ “พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่พระธัมมชโยเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ ด้วยการส่งมอบความช่วยเหลือทั้งปัจจัย ไทยธรรม เครื่องอุปโภคบริโภคให้ทุก ๆ เดือน


อยากบอกอะไรไหม ?