1/10/2560

พศ.คณะสงฆ์ รับบริจาค งบเยียวยาสงฆ์ 1.4 พันวัด แก้วิกฤติน้ำท่วม
1.3 พันวัดโดนท่วมอ่วม มส.มอบ ‘พศ.-คณะสงฆ์ทุกจว.’ตั้งศูนย์รับบริจาค เบื้องต้นเยียวยาภิกษุ-สามเณร รูปละ100บ./วัน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยมีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุม มส.มีมติให้พศ.ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ณ สำนักงาน พศ. พุทธมณฑล และให้คณะสงฆ์ทุกจังหวัดตั้งศูนย์รับบริจาคปัจจัยและสิ่งของใช้ที่จำเป็นแก่พระภิกษุสามเณร เพื่อให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ เนื่องจากมีวัดได้รับผลกระทบจนพระภิกษุสามเณรไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ 7 จังหวัด 1,316 วัด ดังนี้ จ.ชุมพร จำนวน 55 วัด จ.สุราษฎร์ธานี 250 วัด จ.นครศรีธรรมราช 612 วัด จ.พัทลุง 181 วัด จ.ตรัง 29 วัด จ.สงขลา 139 วัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 50 วัด

“แนวทางการให้ความช่วยเหลือในระยะน้ำท่วม พศ.จะใช้งบสนับสนุนเบื้องต้นจากเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคและสิ่งของใช้ที่จำเป็นแก่พระภิกษุสามเณร หรือประชาชน โดยมอบเงินให้พศจ.เป็นผู้จัดซื้อ ส่วนระยะน้ำลด ใช้งบฯ เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด (วินาศภัย) และให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ไม่สามารถออกรับบิณฑบาตได้ โดยใช้เงินจากกองทุน “ทุนวัดช่วยวัด” คิดเป็นรายรูป รูปละ 100 บาทต่อวัน สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาและประสงค์ร่วมบริจาค สามารถดำเนินการผ่านมส.และพศ. เข้ากองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัยชื่อบัญชี กองทุนผู้ประสบอุบัติภัย เลขที่บัญชี 059-0-01219-3 สาขากระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารกรุงไทย” นายบุญเชิด กล่าว


ข่าวมติชนออนไลน์

อยากบอกอะไรไหม ?