6/30/2559

มหาเถรฯ ยึดมติเดิม ไม่นำคดี ‘พระธัมมชโย’ เข้าหารือ
มส.ยันไม่นำคดี ‘พระธัมมชโย’ เข้ามหาเถรฯ ยืนมติครั้งที่ 4/44 ให้คดียุติในเขตปกครองแต่ละหน (แต่ละเขตปกครอง )


นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ว่า


กรณีที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ.ได้ปรึกษาหารือกับสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เกี่ยวกับการดำเนินการกับพระเทพญาณมหามุนี หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


ซึ่งสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รับปากว่าจะช่วยดำเนินการเรื่องดังกล่าว และจะนำเข้าหารือในที่ประชุมมมหาเถรสมาคม (มส.) นั้น กรณีของพระธัมมชโย ที่ประชุม มส.มีมติให้ยึดมติ มส.ครั้งที่ 4/2544 เรื่องการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ระบุว่า

“ในที่ประชุม มส.ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการ มส.เสนอว่า เพื่อให้การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎ มส.และระเบียบ มส.ดียิ่งขึ้น จึงขอเสนอให้เจ้าคณะใหญ่ทุกหนปฏิบัติพร้อมกับเจ้าคณะทุกระดับ ทุกกรณี ให้เป็นที่ยุติในเขตปกครองแต่ละหน”


“มติมส.ครั้ง 4/2544 เป็นที่ประจักษ์ว่า กรณีของพระธัมมชโย เรื่องต้องจบในระดับหน และจะไม่นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม มส.อีก เว้นแต่จะมีการรายงานเพื่อทราบเท่านั้น” นายสมบัติกล่าว


ที่มา : ข่าวมติชนออนไลน์


อยากบอกอะไรไหม ?