5/02/2559

สงฆ์ทำตามวินัย พุทธอิสระ อ้างตนถูกทำอุกเขปนียกรรม ฟ้องอาญา ต่อเจ้าคุณประสารเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย(ศพศ) เปิดเผยถึงกรณีที่พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือ พระพุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม ยื่นฟ้องศาลอาญาเอาผิดอาตมากับพวกอีก 3 ราย กล่าวหาผิดฐาน ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 หมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา และความผิดตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2535 มาตรา 25 และกฎมหาเถรสมาคม(มส.) กรณีที่มีพระสงฆ์ออกมาประกาศขับไล่พระพุทธะอิสระ ให้ออกจากหมู่สงฆ์ด้วยการประกาศอุกเขปนียกรรม(ขับไล่) ว่า อาตมาได้รับหมายศาลอาญาแล้ว แต่ไม่ได้วิตกอะไร เพราะที่ผ่านมาอาตมามั่นใจว่าไม่เคยไปละเมิดใคร ส่วนการออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ อาตมาทำด้วยใจ ทั้งนี้อาตมาได้มอบให้คณะทนายความไปดูแลเรื่องกฎหมายแล้ว ต่อไปนี้คงต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาล ซึ่งอาตมาเชื่อว่าความถูกต้อง ยังมีอยู่ในสังคมไทย


อยากบอกอะไรไหม ?