4/09/2559

ด้วยเหตุร้าย ชายแดนพุทธ “หยุดยังไง” ?


ความขวนขวาย ทำลายพระ ณ ภาคกลาง

ไม่เว้นว่าง “กร่างไปทั่ว” ชั่วชิบหาย

ถ้าถามถึง ด้ามขวานทอง ที่ต้องตาย

ด้วยเหตุร้าย ชายแดนพุทธ “หยุดยังไง” ?Thai Monks

อยากบอกอะไรไหม ?