4/27/2559

เจ้าคณะหนกลาง แจง วัดใดขออนุญาตสร้างถาวรวัตถุ ที่ไม่มีความจำเป็น จะไม่อนุญาตให้สร้างวันนี้ (27 เม.ย.)  ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา
มีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)
ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธาน โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า

หากผู้ที่ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เข้ามาดำรงตำแหน่งเพื่อหวังเพียงลาภสักการะ
ชื่อเสียง เกียรติยศ ก็ไม่ต่างอะไรจากกาฝากของพระพุทธศาสนา

และจะนำมาซึ่งหนทางแห่งความเสื่อมในพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาก็เปรียบได้กับต้นไม้ใหญ่ หากคณะสงฆ์ปล่อยให้กลุ่มกาฝากดังกล่าวเจริญเติบโตก็จะทำให้พระพุทธศาสนาถูกทำลาย

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้เจ้าอาวาสจะต้องมีความเข้มแข็งในการบริหารดูแลวัด โดยต้องเน้นเรื่องการเผยแผ่ทั้งทางวาจาและทางปฏิบัติ จะช่วยให้พระพุทธศาสนายั่งยืน เมื่อเจ้าอาวาสมีความสามารถในการสอนเรื่องการปฏิบัติ หากต้องการสร้างถาวรวัตถุในวัดก็จะมีพุทธศานิกชนศรัทธาพร้อมให้การสนับสนุน

โดยที่ไม่ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ หรือสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ไม่ยั่งยืน เพราะจะได้แต่ปัจจัยเท่านั้น


ขณะเดียวกันในส่วนของคณะสงฆ์หนกลางก็มีการห้ามไม่ให้สร้างถาวรวัตถุที่ไม่มีความจำเป็นที่มุ่งแสวงหาแต่ลาภสักการะ เพราะเป็นเรื่องที่สังคมมองคณะสงฆ์อยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการสั่งห้าม

และให้มองความจำเป็นในการสร้างถาวรวัตถุด้วย ทั้งนี้การสร้างถาวรวัตถุที่มีความจำเป็น เช่น อาคารเรียน ที่พักพระ เณร ห้องสมุด ยังคงอนุญาตให้สร้างได้อยู่


ด้านพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการ มส.ฐานะเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในส่วนคณะสงฆ์กรุงเทพฯ จะไม่อนุญาตให้สร้างถาวรวัตถุที่ไม่มีความจำเป็น โดยมอบอำนาจให้พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง รองเจ้าคณะกรุงเทพฯ เป็นผู้พิจารณา พบว่าวัดใดขออนุญาตสร้างถาวรวัตถุที่ไม่มีความจำเป็นก็จะไม่อนุญาตให้สร้าง 

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/394249


อยากบอกอะไรไหม ?