3/13/2559

TM News - สงฆ์ใต้ ระบายความอัดอั้น ผ่านเจ้าคุณเบอร์ลินสงฆ์ใต้ ส่งจดหมาย ระบายความอัดอั้น ผ่าน เพจเจ้าคุณเบอร์ลิน

วันนี้เพจเจ้าคุณเบอร์ลินได้รับข้อมูลจากพระสงฆ์รูปหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่

ยืนหยัดปกป้องพระพุทธศาสนา ในเขตที่มีเหตุก่อความไม่สงบ ชายแดนใต้

โดยข้อความ ที่ส่งถึงเพจเจ้าคุณเบอร์ลิน และถูกนำออกเผยแพร่นั้น มีเนื้อหาดังนี้เผยความคับแค้น ระคนน้อยใจ ของสงฆ์ใต้ กรณี ถูกพุทธอิสระออกมาเหยียดหยาม.
-----------------
วันนี้ ท่านพระครูปลัด นรุตย์ชัย ได้เผยแพร่ จดหมาย ที่ท่านส่งถึง หลวงปู่พุทธอิสระ วัดอ้อน้อย นครปฐม. ในนามเลขาธิการองค์กร ฯ มาขอให้ผมช่วยเผยแพร่.
-----------------
- ผมเองรู้สึกเห็นใจ และเข้าใจ พระสงฆ์ที่เสี่ยงภัยทุกอย่างที่ประจำอยู่ทางใต้เป็นอย่างดี.
- และในจดหมายนี้ ก็สังเกตได้ / รู้สึกได้ ถึงในอารมณ์ และเนื้อหาของจดหมายนั้น อย่างเข้าใจ.
- คือเป็นจดหมาย ในลักษณะคับแค้นใจ และน้อยเนื้อต่ำใจ ที่พระผู้น้อย (สงฆ์ใต้) ส่งถึง พระผู้ใหญ่ (ท่านพุทธอิสระ) เพื่อขอให้เข้าใจ และเห็นใจ และช่วยปประคองพระพุทธศาสนา.
- ซึ่งนอกจาก จะถูกพระผู้ใหญ่ มองไม่เห็นกุศลเจตนาดีแล้ว.
- ซ้ำยังมีเจตนาดัดแปลง และตัดข้อความสำคัญ เกี่ยวกับการพูดถึง "ความลำบากของพระสงฆ์ทางใต้" ไปอีกด้วย.
- วันนี้ เพื่อแสดงว่า ผมไม่ได้มีส่วนในการเคลื่อนไหว หรือส่งไม้ใหักับองค์กร ฯ นี้ ในด้านลบใด ๆ ทั้งสิ้น.
- แต่หากด้านบวก คือ เจตนาออกมาปกป้องภัยพระศาสนานั้น ก็ย่อมเกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว.
- ผมจึงจะขอยกเอาเนื้อความของจดหมายทั้งฉบับ โดยไม่มีการตัดต่อเสริมแต่งข้อความใด ๆ ทั้งสิ้น มาเผยแพร่ทางนี้ เพื่อให้ได้พิจาณากันด้วยครับ.
- และหากใครมีช่องทางจะส่งถึง ท่านพุทธอิสระ ให้ได้รับทราบก็จะเป็นกุศล ต่อ พระเด็ก ๆ ที่ท่านอยู่ภาคใต้ และเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ ที่ท่านประจำอยู่ทางใต้ด้วยกันนะครับ.
-----------------------
จดหมายมีดังนี้....
จดหมายเปิดผนึก จากใจชาวพุทธภาคใต้
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ถึง ท่านพุทธอิสระ
ข้าพเจ้า พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท เลขาธิการองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้ ได้อ่านบทความที่ท่านพุทธอิสระเขียนลงในเฟสบุ้ก โต้แย้งคำแถลงการณ์ขององค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้ ที่ขอให้รัฐบาลให้ความเป็นธรรมแก่คณะสงฆ์ กรณีปล่อยให้คนบางกลุ่มให้ร้ายคณะสงฆ์ ซึ่งหลังจากออกแถลงการณ์ได้ไม่นาน ท่านพุทธอิสระ 
ได้เขียนข้อความตั้งคำถามเชิงเย้ยหยัน ผ่านเฟสบุ๊กว่า องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ รับไม้ทำตามใบสั่งของใครหรือไม่ แต่ข้อเขียนดังกล่าว กลับตัดข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออก
"...ไม่ต่างจากความสิ้นหวังของพระสงฆ์และชาวพุทธ ที่รอความตาย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่รัฐบาลไม่คิดจะเหลียวแล..."
ทำให้สาระหลักของคำแถลงการณ์ ที่ชาวไทยควรจะได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์และชาวพุทธ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกทิ้งไป ส่อเจตนาจะปิดบัง ไม่ต้องการให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นความอยุติธรรมแก่องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้
ท่านพุทธอิสระ รู้ไหมว่า พระสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างอยู่ด้วยความยากลำบาก หวาดผวา เจ็บปวด ทุกข์ระทม ขมขื่นใจ ไม่อาจปฏิบัติกิจของชาวพุทธได้ดั่งบรรพชนยึดถือปฏิบัติมา ในขณะที่ท่านและคนบางกลุ่ม กลับเอาแต่ก่นด่าพระสงฆ์ อย่างไม่ลืมหูลืมตา ไม่แยกแยะถูกผิด ชั่วดี
อนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวพุทธในภาคใต้ จากปัญหาเหล่านี้ จึงทำให้องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้ เกิดขึ้น เพื่อทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนา โดยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ไม่ได้เป็นริ้วล้อของใคร ไม่ได้รับไม้ต่อจากใคร และไม่มีใบสั่งจากใคร ดั่งที่ท่านพุทธอิสระเย้ยหยัน
เพียงแต่จิตสำนึกรักและห่วงแหนในพระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์กระตุ้นเตือนให้ทำเช่นนั้น
ดังนั้น ข้าพเจ้าในนามองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ จึงส่งจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้มาชี้แจง เพื่อป้องกันการถูกนำไปบิดเบือน ให้ผิดไปจากข้อเท็จจริง และเจตนารมณ์ขององค์กร
สุดท้าย ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่าน มีความสงบระงับในร่มเงาแห่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาตลอดกาลเป็นนิตย์
ด้วยไมตรีจิตที่ถูกหล่อหลอมขึ้นจากพระสัทธรรมแห่งพระบรมศาสดา
พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท
เลขาธิการองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้
---------------------------
โชคดีมีชัยทุกท่านครับ
เจ้าคุณเบอร์ลิน
13.03.2016
แนบภาพ

พระครูปลัดนรุต์ชัยเลขาธิการองค์กรฯ


ที่มา เพจเจ้าคุณเบอร์ลิน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1101295483266996&id=1072393339490544

อยากบอกอะไรไหม ?