3/16/2559

แม้แต่ Nokia ที่เคยยิ่งใหญ่ ก็ยังมีวันปิดตัวลง
จากข้อคิด 5 ข้อ ของ CEO Nokia

ได้แต่หวังว่า เมื่อวันหนึ่งการแข่งขันของโลก
ปิดล้อมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

คนที่ไม่เข้าใจในวันนี้ จะเริ่มเข้าใจว่า

1. ทำไมถึงต้องสร้างวัดใหญ่
รวมคนได้ 1 ล้านคน

2. ทำไมวัดถึงต้องบริหารการเผยแผ่ด้วยระบบมหาวิทยาลัย

3. ทำไมวัดถึงต้องบริหารที่พักสงฆ์ด้วยระบบหอพักมหาวิทยาลัย

เพราะโลกมันปรับเปลี่ยนไว แม้แต่ Nokia ที่เคยยิ่งใหญ่ยังมีวันปิดตัวลง

แต่การบริหารด้วยระบบมหาวิทยาลัยจะทำให้องค์กรศาสนาอยู่ได้นานเป็นพันปี

อย่าคิดว่าเรื่องแบบนี้ จะเกิดขึ้นกับองค์กรศาสนาไม่ได้

เป็นข้อเตือนใจว่า ความอยู่รอดขององค์กรศาสนา

อยู่ที่การสร้างคน การเผยแผ่ การรักษาฐาน และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเท่านั้น

แน่นอนว่าเมื่อเรามีอายุมากขึ้น
บางทีเราเองก็ยังไม่อยากเปลี่ยนแปลง
แต่โลกมันบังคับเราเอง เราต้องเลือกว่าจะเปลี่ยนก่อนโลกเปลี่ยน

หรือจะเปลี่ยนเมื่อโลกปิดล้อมเรา การเผยแผ่เชิงรุกจึงจำเป็นต้องมี

-------------------------
Cr.Ptreetep Chinungkuro

อยากบอกอะไรไหม ?