3/10/2559

ไม่ทำตนเป็นกระดาษ ที่ซึมซับได้หมด ไม่ว่า น้ำสะอาด หรือ น้ำไม่สะอาด #Dhamma


Image by PhotoVaco.com

ความทุกข์ โดยมาก เกิดจากการเอาใจเข้าไปสัมผัสกับ
อายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ
อารมณ์ที่คนอื่นสาดเข้ามา

ถ้าอยาก นั่งเป็นสุข นอนเป็นสุข ทำงานเป็นสุข
ปฏิบัติธรรมเป็นสุข ก็ให้ปิดกั้นอายตนะภายใน
อย่าซึมซับเอาอารมณ์ทีร้อนแรง เข้ามาปรุงแต่งจิตใจ
ไม่ทำตนเป็นกระดาษ ที่ซึมซับได้หมด
ไม่ว่า น้ำสะอาด หรือ น้ำไม่สะอาด

แต่ต้องเป็นผลมะพร้าว ที่ดูดซึมเอาแต่แร่ธาตุบริสุทธิ์
ที่กลายเป็นน้ำมะพร้าวเลิศรส

ให้ นั่ง นอน ทำงาน ปฏิบัติธรรม ให้เป็นสุข
ท่ามกลางอายตนะภายนอก ที่ผ่านมาก็สักแต่ว่าผ่านไป
อย่าเอาตาข่ายจิตใจไปดัก เอามันเข้ามาในตัว
แล้วมันจะเกิดทุกข์ และติดกับดักอารมณ์เหล่านั้นเสียเอง

งานมีก็ทำไป จิตใจก็ต้องคุ้มครองรักษา
จะปกป้องพระพุทธศาสนา ก็อย่าลืมปกป้องจิตใจของตนเอง
นะครับ

ขอให้ธรรมะคุ้มครอง

---เจริญพร--

แอดมิน Thai monks​

อยากบอกอะไรไหม ?