3/03/2559

ด่วน ผู้ตรวจการมีข้อวินิจฉัย ในเรื่องการเสนอชื่อแต่งตั้งพระสังฆราช
แจ้งให้ทราบ
สถานการณ์เปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับ
จากเดิม พระสงฆ์ยื่นสังฆมติ
ให้รัฐปฎิบัติตามกฎหมาย
โดยสำนักนายกรับเรื่อง สังฆมติ ไปแล้ว

ในเรื่องการเสนอชื่อแต่งตั้งพระสังฆราช
ที่นายกรัฐมนตรีได้รับมติจากมหาเถรสมาคมไปแล้วนั้น
และพระสงฆ์ ก็กำลังรอฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรี
------------------------
ล่าสุด นายไพบูลย์ นิติตะวัน กับพวก
ได้ไปยื่นเรื่อง ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
วินิจฉัยว่า มหาเถรสมาคมทำผิดขั้นตอน
โดยร้องว่า

การที่พระราชบัญญัติคณะสงค์ บัญญัติให้
เริ่มตามขั้นตอนดังนี้
1.มหาเถรสมาคมคัดเลือก มีมติ และ ส่งต่อ
2.สำนักงานพระพุทธศาสนารับ และ ส่งต่อ
3.รัฐมนตรีประจำสำนักนายก รับและ ส่งต่อ
4.นายก ทูลเกล้า
แบบนี้ นายไพบูลย์ กับพวก ไม่ยอมรับ
จึงร้องเรียนให้ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัย เพื่อ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอน
------------------------
และมีข่าวระบุออกมาจากช่องทีวีของเนชั่น
ชี้นำกระแสไปก่อนในค่ำวันที่ 3 มีนาคม 2559
โดยสรุปตามข่าว ทราบว่า

ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีวินิจฉัยแล้ว
และอาจมีการแถลง ในวันที่
4 มีนาคม 2559 ดังต่อไปนี้

1.ผู้ตรวจการฯ มีคำแถลงว่ามหาเถรสมาคมทำผิดขั้นตอน
2.ให้เริ่มจากนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อ
3.ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ รับและส่งต่อ
4.ให้ สนง.พระพุทธฯ รับและส่งต่อ
5.มหาเถรสมาคม ลงมติเห็นชอบรายชื่อ
ของพระสังฆราช ที่นายกเป็นผู้เสนอ

--------------------------
ทางด้าน เจ้าคุณประสาร
--------------------------

เมื่อได้รับทราบข่าว จึง
ประกาศผ่าน เพจ เฟซบุ้คว่า

ด่วน ประกาศเพื่อทราบ
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
จะรอฟังผลการแถลงอย่างเป็นทางการ
ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรณีที่ นายไพบูลย์ นิติตะวัน และ
นายแพทย์มโน เลาหวณิช ไปยื่นเรื่อง
ให้วินิจฉัยกรณีขั้นตอนการเสนอรายนาม
สมเด็จพระราชาคณะเพื่อทูลเกล้าฯ
สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อฟังผลการแถลงแล้ว
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
จะได้กำหนดท่าทีในการเคลื่อนไหวต่อไป

ลงชื่อ
พระเมธีธรรมาจารย์
เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

#เจ้าคุณประสาร
3 มีนาคม 2559

---------------
คำถามที่น่าสนใจ
-------------------
กรณีเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวข้องได้ยังไง ?
บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหน้าที่ทำอะไร ?
มีอำนาจวินิฉัยเรื่องการเสนอพระนามหรือไม่ ?
อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินมีในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์หรือไม่ ?


<.....หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่มีสิทธิ์ยุ่งกับกฎหมายฝ่ายสงฆ์
มีอำนาจตรวจสอบ เฉพาะ มาตรา ๒๔๔ (ค)
เพียงวรรคเดียวเท่านั้น คือ

(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขององค์กร ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรใน
กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล ....>

ดังนั้น พระสงฆ์จึงยืนยันว่า
หากผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะมายุ่งกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ก็ทำได้กรณีเดียวคือ

ตรวจสอบดูได้เพียงเรื่อง ที่ว่า
มหาเถรสมาคม มีการละเว้น หรือ
มีการปฏิบัติ ให้ชอบด้วยกฎหมายหรือยัง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวในเรื่องที่
มหาเถรสมาคม จะทำถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่

อธิบายคือ
อำนาจผู้ตรวจการฯ ทำได้แค่คอยดูว่า
องค์กรตามกฎหมาย ได้ทำงาน
หรือ ละทิ้งงาน หรือไม่

ไม่ได้ให้ไปดูว่า ขั้นตอนเป็นอย่างไร

เพราะขั้นตอนต่างๆ มีเนื้อหาเป็นไปตามที่ระบุไว้
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งมหาเถรสมาคม
ได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนอยู่แล้ว

มหาเถรสมาคม อยู่ในฐานะ
#ผู้บังคับใช้กฎหมายขององค์กร ตามวงเล็บ (ค)

มหาเถรสมาคม ไม่ได้มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยกฎหมายทุกประการแล้ว
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีสิทธิ์ วินิจฉัยขั้นตอนการ
ทำงานของมหาเถรสมาคมเพราะมหาเถรสมาคม
ยึดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ไม่ได้ยึดกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ


#พระสังฆราช #มหาเถรสมาคม
#พระราชาคณะ #พระพุทธศาสนา
#สมเด็จช่วง #ผู้ตรวจการแผ่นดิน


CR. Thai Monks
อยากบอกอะไรไหม ?