3/06/2559

การกระทำความดี กับ การป้องกันภัย มันเป็นคนละส่วนกัน #ThaiMonksArticlesชาวพุทธจำนวนหนึ่ง...
บอกว่า...การจะรักษาปกป้องพระพุทธศาสนา
ต้องทำหน้าที่ตนเองในฐานะชาวพุทธให้สมบูรณ์
หมั่นทำทาน รักษาศีล และหมั่นเจริญภาวนา ให้จิตใจบริสุทธิ

คำตอบ.คือ...
ถูกต้องครับ...
ไม้มีใครเถียง
"แต่ถูก..ไม่หมด"

เพราะเขากำลังมองภาพการทำความดี
กับการรักษาปกป้องพระพุทธศาสนา
"เป็นภาพเดียวกัน"

แต่ในความเป็นจริง...
มันเป็นภาพคนละเฟรมกัน
การทำความดีก็เป็นส่วนของการทำความดี...
การรักษาปกป้องพระพุทธศาสนาก็เป็นส่วน
ของการรักษาปกป้องจากภัยอันตรายที่
เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา คนละประเด็นกัน.....
แต่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้...

หากการทำความดีกับการปกป้องพระพุทธศาสนา
เป็นภาพเดียวกัน....

พระพุทธศาสนาคงไม่สูญสิ้นไปจากอินเดีย...
หรือมิฉะนั้น ชาวพุทธภาคใต้ก็คงไม่ถูกฆ่าตาย....
แต่เพราะ..การกระทำความดี..กับ...การป้องกันภัย 
มันเป็นคนละส่วนกัน นั่นเอง...

นี่แหละ... ที่ชาวพุทธบางส่วน
ที่มีความเห็นอย่างนี้...
ตีโจทก์ไม่แตก...
จึงไม่หันมาช่วยปกป้องพระพุทธศาสนา...จากภัย ต่าง ๆ.....
แม้เพื่อนชาวพุทธ
ถูกปาดคอตาย....
ก็ยังบอกว่า.."เป็นอนิจจัง"
"เป็นกรรมอดีต"
คือ.."ไม่คิดจะแก้ไข"
โยนความผิดไปลงที่ "กฎแห่งกรรม"
หรือ "กฎไตรลักษณ์"
เป็นเช่นนั้นเอง....


-----------------------------
ผู้เขียน @(Pm.Matrix)
บทความ ในโครงการ #ThaiMonksArticles
คณะสงฆ์ไทย ต้านภัยพระพุทธศาสนา ผ่านทางโซเชี่ยล

อยากบอกอะไรไหม ?