3/05/2559

พระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๑๓ ธรรมนิยามสูตร - พระมงคลเทพมุนี"..ทุกข์เหล่านี้ก็เป็นละครของโลก ชั่วครั้งชั่วคราวก็เลิกกันไป ลาโรงกันไป เก็บฉากกันไป หายไปหมด ไม่รู้ไปทางไหน ก็เป็นละครโลกนั่นเอง ถ้าว่าใครมีปัญญาก็ปล่อยความยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเสีย ถ้าเป็นคนโง่ก็ไปยึดถือสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่เที่ยง มันก็ต้องร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไป เข้าใจว่าเป็นของเรา เป็นเราไป นั่น..มันโง่ นี่ไม่รู้จริงตามธาตุธรรมเหล่านี้.."พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๑๓ ธรรมนิยามสูตร
๓๑ มกราคม ๒๔๙๗ที่มา
Page - watpaknam.bkk

อยากบอกอะไรไหม ?