3/03/2559

จะปกป้องพระพุทธศาสนา ต้องช่วย “รักษาคนดี”


การยกย่องเชิดชูคนดี

ก็เหมือนวาง ‪#‎ปืนใหญ่‬ ไว้ให้เห็นบนกำแพงป้อมปราการ

เหล่าศรัตรู ที่เป็นภัย เป็นพาล จะได้สำเหนียกไว้ว่า

อย่าได้คิดข่มเหงกับคนจริง ของจริง

เพราะปืนใหญ่ทุกกระบอกกำลังชี้เป้า พร้อมกระสุนเต็มอัตรา

ถ้าขืนข่มเหงรังแกอย่างไม่เป็นธรรม

การปกป้องตนเองอย่างสุดกำลังและไม่ยอมแพ้ จะตามมา

ผมจึงขอยกย่อง บุคคลเหล่านี้

1. ขอนอบน้อมบูชาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(สมเด็จ ช่วง)

2. พระเมธีธรรมาจารย์ - เจ้าคุณประสาร

3. เจ้าคุณเบอร์ลิน พระโสภณพุทธิวิเทศ

4. บุคคล ทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง ทุกท่านที่ยังไม่ได้เอ่ยนาม

ท่านเหล่านี้เป็นสุดยอดผู้นำ และมีความกล้าหาญในการ
ก้าวออกมาปกป้องพระพุทธศาสนา
พุทธบริษัท คนไทย ทุกภาค ทุกชุมชน
ต้องหันหน้ามาปรึกษาหารือกัน
ช่วยรักษาความมั่นคงของพระพูทธสาสนา
โดยเริ่มจากการออกมาปกป้องรักษาคนดี


[ Blog ]

อยากบอกอะไรไหม ?