3/06/2559

การคิดนึก ของเราแต่ละบุคคลนั้น มีกระแสแห่งธาตุไฟผสมอยู่ในจิต

คำค้น:


 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )

อานิสงส์การแผ่เมตตา

ผู้ปฏิบัติธรรมนั้น ต้องรู้จักคำว่า แผ่เมตตา
คือต้องเข้าใจว่า ความวิเวกวังเวงแห่งการคิดนึก
ของเราแต่ละบุคคลนั้น มีกระแสแห่งธาตุไฟผสมอยู่ในจิต
และวิญญาณกระจายออกไป

เมื่อจิตของเรามีเจตนาบริสุทธิ์
เมื่อจิตของเราเป็นมิตรกับทุกคน
เมื่อนั้นเขาก็ย่อมเป็นมิตรกับเรา
เสมือนหนึ่งเราให้เขากินอาหาร
คนที่กินอาหารนั้นย่อมคิดถึงคุณของเรา

หรืออีกนัยหนึ่งว่าเราผูกมิตรกับเขา
เขาก็ย่อมเป็นมิตรกับเรา

แม้แต่คนอันธพาล เราแผ่เมตตาจิตให้ทุก ๆ วัน
สักวันหนึ่งเขาก็ต้องเป็นมิตรกับเราจนได้

เมื่อจิตเรามีเจตนาดีต่อดวงวิญญาณทุก ๆ ดวง
ดวงวิญญาณทุกๆดวงย่อมรู้กระแสแห่งจิตของเรา

เรียกว่ามนุษย์เรานี้มีกระแสธาตุไฟออกจากสังขาร
เพราะเป็นพลังแห่งการนั่งสมาธิจิต วิญญาณจะสงบ
ธาตุทั้ง 4 นั้น จะเสมอแล้วจะเปล่งเป็นพลังงานออกไป

ฉะนั้น ผู้ที่นั่งสมาธิปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จิตแน่วแน่แล้ว
โรคที่เป็นอยู่มันจะหายไป ถ้าสังขารนั้นไม่ใช่จะพังเต็มทีแล้ว
คือไม่ถึงวาระสิ้นอายุขัย หรือว่าสังขารนั้นร่วงโรยเกินไปแล้ว
ก็จะรักษาให้มันกระชุ่มกระชวยได้
หรือจะให้มันสบายหายเป็นปกติดั่งเดิมได้


 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )
-หนังสือ เรียนธรรมะบูชาพระสุปฏิปันโน-

อยากบอกอะไรไหม ?