3/10/2559

มีคนนอกกฏหมาย สั่งพระปลดป้าย หมู่บ้าน รักษาศีล 5 - TMnewsมีคนนอกกฏหมาย สั่งพระปลดป้าย หมู่บ้าน รักษาศีล 5


แจ้งข่าวกับพระคุณเจ้า และสาธุชน

เนื่องด้วย มีรายงาน จาก จังหวัดแห่งหนึ่ง

ทางภาค อีสาน ตอนล่าง

ระบุว่า “ข่าวแท้ ไม่เท็จ จาก จังหวัด.xxxx

"2 วันก่อนทหารไปหาพระ xxxx อำเภอ xxxx

ขอให้ปลดป้าย หมู่บ้าน รักษาศีล 5.

โดยบอกว่าเขารักษากันอยู่แล้ว.”( เซนเซอร์โดย แอดมิน Thai Monks )

--------------------------------------ทาง Thai Monks มีข้อคิดเห็นดังนี้ครับ
ให้พระคุณเจ้า ให้การต้อนรับ พี่น้อง ทหาร ตามปรกติ
แต่ก่อนให้ความร่วมมือในการปลดป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5
ให้สอบถามทหารก่อนดังนี้ ครับ

ถามว่ามา

ด้วยคำสั่งทางกฎหมายเรื่องใด
หรือมาออกคำสั่งด้วยเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนของผู้มีอำนาจ

และต้องใช้สิทธิความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ มีอำนาจปกป้องคุ้มครองตนเอง ถามเขาดังนี้ว่า


1.ไม่ควรมาสั่งด้วยวาจา 

2 ต้องออกคำสั่ง เป็นหนังสือมา  

3. ในหนังสือ ต้องแสดงเหตุผลในการออกหนังสือยื่นคำสั่ง

4.ในหนังสือ ต้องเป็นคำสั่ง และลงนามของ
ผู้ออกคำสั่ง จากผู้มีอำนาจโดยตรงตามกฎหมาย
และต้องเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คณะสงฆ์
โดยตรงตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

(จะได้รู้ว่า พระไม่ได้โดนคนชั่วมาหาเรื่อง)

5.ในหนังสือออกคำสั่ง ต้องระบุด้วยว่า
สิ่งที่พระขึ้นป้ายหมู่บ้านศีลห้านั้น
ผิดกฎหมายข้อใด และ ถามย้ำว่า
ติดป้ายนี้ ผิดเพราะสร้างความเดือดร้อนต่อใคร

(เช่น เดือนร้อนต่อ ศาสนาอื่น เป็นต้น )


จึงขอกราบเรียนพระคุณเจ้าว่า
ท่านมีสิทธิ์สิทธิ์เรียกร้องกับเจ้าหน้าที่
เพราะหากสิ่งที่พระคุณเจ้าได้ทำการติดป้ายไว้นั้น
ไม่ใช่การทำผิดกฎหมาย ท่านไม่ต้องปลดป้าย
เพราะการติดป้ายหมู่บ้านรักษาศีลห้า
เป็นการส่งเสริมศีลธรรม
เพื่อให้ประชาชน มีศีล มีธรรมะ
ทำให้หมู่บ้าน เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นปกติสุข
เป็นการทำเพื่อชาติ บ้านเมือง
ท่านยิ่งต้องยืนหยัด เพราะการส่งเสริมศีลธรรม
เป็นหน้าที่ของพระโดยตรง****ขออภัย ที่ต้อง เซนเซอร์ บุคคล และ สถานที่ เพราะ
เราอยู่ในยุคที่ คนดีๆ พระดีๆ ไม่มีสิทธิและเสรีภาพในการ เรียกร้องความชอบธรรม
เอาง่ายๆ พระยังถูกบังคับ ไม่ให้พูดความจริง ถ้าไม่เชื่อ ให้ติดตามข่าว
การแสดงจุดยืนของ พระเมธีธรรมาจารย์ ท่านก็จะทราบความจริงว่า
ปัจจุบัน พระผู้มีศีล บ้านเมืองเขาห้ามพูดความจริง


----------------------
แอดมิน Thai Monks


อยากบอกอะไรไหม ?