2/10/2559

#บทกวี - ยกย่องเจ้าคุณเบอร์ลิน วรรค์ยังมีตา ฟ้ายังเป็นใจ
วรรค์ยังมีตา
ฟ้ายังเป็นใจ
มอบจดหมายน้อยไว้
ให้เจ้าคุณเบอร์ลิน

ท่านเจ้าคุณแสดง
แถลงได้ถูกที่
สง่างามในท่าที
พาลีขวัญกระเจิง
----------------------
ด้วยจิตคารวะ
CR.สกฺกธมฺโม


อยากบอกอะไรไหม ?